دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 21 - 40 از 781 نتیجه
از 40
نام درس کد درس مقطع بخش آموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 101831 کارشناسی 5285 حمیدرضا صفایی نامشخص 97/10/12 - 10:30
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 106478 کارشناسی 1429 فاطمه نیرومند حسینی یکشنبه09:00 07:30عادی/ 97/10/08 - 10:30
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 106478 کارشناسی 1433 فاطمه نیرومند حسینی یکشنبه15:30 14:01عادی/ 97/10/08 - 10:30
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 106478 کارشناسی 1430 فاطمه نیرومند حسینی یکشنبه10:30 09:01عادی/ 97/10/08 - 10:30
آزمایشگاه شیمی عمومی 136 کارشناسی 908 فرانک فکری لاری چهار شنبه10:30 09:00عادی/ 97/10/12 - 08:00
آزمایشگاه شیمی عمومی 136 کارشناسی 4632 فرانک فکری لاری نامشخص 97/10/12 - 08:00
آزمایشگاه شیمی عمومی 136 کارشناسی 906 فرانک فکری لاری چهار شنبه09:00 07:30عادی/ 97/10/12 - 08:00
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 100705 کارشناسی 1454 ستاره شیخ سه شنبه14:00 12:30عادی/ 97/10/10 - 08:00
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 107820 کارشناسی 1443 فرانک فکری لاری دوشنبه12:00 10:31عادی/ 97/10/10 - 10:30
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 107820 کارشناسی 1442 فرانک فکری لاری نامشخص 97/10/10 - 10:30
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 107820 کارشناسی 1444 فرانک فکری لاری دوشنبه14:00 12:30عادی/ 97/10/10 - 10:30
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 100177 کارشناسی 1459 کتایون کمالی سه شنبه11:30 09:30عادی/ 97/10/08 - 08:00
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 100177 کارشناسی 1460 کتایون کمالی سه شنبه13:30 11:30عادی/ 97/10/08 - 08:00
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 100177 کارشناسی 1458 کتایون کمالی سه شنبه09:30 07:30عادی/ 97/10/08 - 08:00
آزمایشگاه فیزیک پایه 1 108824 کارشناسی 2550 تورج غفاری دوشنبه10:30 09:00عادی/ 97/10/10 - 09:00
آزمایشگاه فیزیک پایه 2 102539 کارشناسی 2823 غلامعباس شمس یکشنبه10:30 09:00عادی/ 97/10/09 - 09:00
آزمایشگاه فیزیک پایه 2 102539 کارشناسی 2825 غلامعباس شمس یکشنبه12:00 10:30عادی/ 97/10/09 - 10:30
آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 930555 کارشناسی 2485 تورج غفاری دوشنبه09:00 07:30عادی/ 97/10/10 - 07:30
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 کارشناسی 2893 علیرضا غلامی سه شنبه13:30 11:30عادی/ نامشخص
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 کارشناسی 2880 علیرضا غلامی سه شنبه09:30 07:30عادی/ نامشخص
نمایش 21 - 40 از 781 نتیجه
از 40