نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی دانشکده

معرفی دانشکده


 

 

دانشکده فنی ومهندسی از سال 1387 در واحد شیراز شروع به کار نموده است. سابقه فعالیت دانشکده گواه توسعه روزافزون و پیشرفت آن بوده است. هم اکنون این دانشکده دارای گروه آموزشی متعدد با گرایش مختلف، ۴۳ رشته تحصیلی،  8887 دانشجوی فعال، 101 هیأت علمی می باشد.