دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


دانشکده فنی ومهندسی از سال ۱۳۸۷ در واحد شیراز شروع به کار نموده است. سابقه فعالیت دانشکده گواه توسعه روزافزون و پیشرفت آن بوده است. هم اکنون این دانشکده دارای گروه آموزشی متعدد با گرایش مختلف، ۴۳ رشته تحصیلی، ۸۸۸۷ دانشجوی فعال، ۱۰۱ هیأت علمی می باشد.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار