بخشنامه های فرصت مطالعاتی و پژوهانه

بخشنامه های فرصت مطالعاتی و پژوهانه


 

بخشنامه های فرصت مطالعاتی و پژوهانه

اساتید محترم دانشکده مهندسی با سلام و احترام  به پیوست بخشنامه های فرصت مطالعاتی و پژوهانه جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است اساتیدی که برای ترم آینده در نظر دارند از فرصت مطالعاتی استفاده کنند، حداکثر تا پایان مرداد ماه درخواست کتبی خود را به رییس دانشکده تحویل فرمایند. همچنین فرصت تکمیل فرم پژوهانه تا پایان هفته جاری می باشد. لطفا اساتید محترم پس از تکمیل فرم، آن را به همراه سی دی مربوط به فرم و مستندات به پژوهش دانشکده تحویل نمایند.  

با تشکر

 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار