معرفی دانشکده

 

 

دانشکده فنی ومهندسی از سال 1387 در واحد شیراز شروع به کار نموده است. سابقه فعالیت دانشکده گواه توسعه روزافزون و پیشرفت آن بوده است. هم اکنون این دانشکده دارای گروه آموزشی متعدد با گرایش مختلف، ۴۳ رشته تحصیلی،  8887 دانشجوی فعال، 101 هیأت علمی می باشد.